{{ language.body }}

{{ selectedMarket.id ? selectedMarket.name : language.viewAllMarkets }}
ปิด
ผู้จัดจำหน่าย ของคุณ

Clement Lochner

โปรโมชั่นเปิดโอกาสทางธุรกิจ

Promotion Period
Participating Markets
Global

I.T.T. 25 รายชื่อเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเปิดโอกาสทางธุรกิจ

ร่วมฟังการบรรยายของ Rachel Pekarek ผู้ที่ใช้Invite. Tool. Team. เป็นวิธีการที่จะทำให้ท่านเข้าถึงการสร้างรายได้เพิ่มเติมด้วยวิธีการสร้างยอดขาย การปรับเพิ่มตำแหน่งทางธุรกิและการสนับสนุนทีมงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ในปี 2021

3 ขั้นตอนที่สมบูรณ์แบบ – Invite. Tool. Team.

การนำรายชื่อผู้มุ่งหวังจำนวน 25 รายชื่อ เข้าในระบบ I.T.T การใช้ระบบ Invite. Tool. Team. เป็นวิธีการเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากด้านล่างนี้

ต้องทำอย่างไร

ขั้นตอนแรก ท่านต้องมียอดส่วนตัวอย่างน้อย 200PV ในแต่ละเดือน (ซึ่งอย่างน้อย 40 PV มาจากการซื้อส่วนตัวของคุณ) ท่านถึงจะได้รับสิทธิตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นของ”การสร้างยอดขาย” “การปรับเพิ่มตำแหน่งทางธุรกิจ” หรือ “การสนับสนุนทีมงาน”

สร้างยอดขาย

ดังที่เราทราบว่า โบนัสเริ่มต้น (Smart Start Bonus) ได้มีการปรับเพิ่มให้ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยการเพิ่มโปรโมชั่นเปิดโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้ท่านมีรายได้จากการทำธุรกิจมากขึ้น

เราได้นำยอดรายได้ 5% จากโบนัสเริ่มต้น (Smart Start Bonus) จากทั่วโลก นำมาแบ่งจ่ายตามสัดส่วน

ท่านสามารถรับส่วนแบ่งจากโปรโมชั่นนี้โดย: จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค หรือนักธุรกิจอิสระใหม่ อย่างน้อย 5 รหัส ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ ‘ขั้นต่ำ 40 PV’ (PV สะสมของลูกค้าหรือนักธุรกิจอิสระใหม่รวมทั้ง 5 รหัสใหม่ ต้องเท่ากับหรือมากกว่า 500PV).

อัพเดทข้อมูล

ด้วยการเปิดตัวระบบ I.T.T ล่าสุดและวิดีโอ “Flip the Switch”ในงาน Global Convention 2020 ไลฟ์เวนเทจกำลังก้าวเข้าการเติบโตครั้งใหม่ โดยการพัฒนาการจ่ายรางวัลส่วนแบ่งให้มากขึ้น

ในเดือนตุลาคม หากมียอดการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกของครอบครัวไลฟ์เวนเทจ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าและ / หรือนักธุรกิจอิสระ ใหม่ จำนวน 15,000 ราย ไลฟ์เวนเทจจะเพิ่มรางวัลเข้าไปในส่วนแบ่งอีก 100,000 เหรียญสหรัฐ”


ในเดือนพฤศจิกายน หากมียอดการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกของครอบครัวไลฟ์เวนเทจ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าและ / หรือนักธุรกิจอิสระ ใหม่ จำนวน 20,000 ราย ไลฟ์เวนเทจจะเพิ่มรางวัลเข้าไปในส่วนแบ่งอีก 100,000 เหรียญสหรัฐ”

มีการลงทะเบียนเป็นลูกค้าและ / หรือนักธุรกิจอิสระใหม่ จำนวน30,000 ราย ไลฟ์เวนเทจจะเพิ่มเงินรางวัลถึง 500,000 เหรียญสหรัฐ เข้าในโปรโมชั่น Flip the Switch เพิ่มเพื่อเป็นส่วนแบ่งในการสร้างยอดขายของท่าน!

การปรับเพิ่มตำแหน่งทางธุรกิจ

เราเห็นแล้วว่าธุรกิจ LifeVantage ได้สร้างบรรทัดฐานการเติบโตใหม่ นี่คือสิ่งที่เราต้องทำการเฉลิมฉลองในช่วงเวลานี้

ปรับเพิ่มตำแหน่งทางธุรกิจในเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน หรือธันวาคม ท่านจะได้รับโบนัสการปรับเพิ่มตำแหน่งทางธุรกิจ และยังได้รับเพิ่มอีกครั้ง หากท่านรักษาตำแหน่งทางธูรกิจในเดือนถัดไป

ตำแหน่งทางธุรกิจเดือนที่ทำคุณสมบัติ (กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน หรือธันวาคม)เดือนที่รักษาคุณสมบัติ (กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน หรือธันวาคม)
โปร 3THB$3200THB$6400
โปร 4THB$8000THB$16000
โปร 5THB$16000THB$32000
โปร 6THB$24000THB$48000

*นักธุรกิจอิสระที่ได้รับรางวัล โปร 3 Pacesetter จะได้รับโบนัส pacesetter 4,375 บาท และยังจะได้รับโบนัสพิเศษจากการปรับเพิ่มตำแหน่งธุรกิจเป็น โปร 3 อีก จำนวน 3,500 บาท **สำหรับเดือนที่รักษาคุณสมบัติ Pacesetter ดังกล่าว ท่านจะได้รับเงินพิเศษเพิ่มอีก 3,500 บาท นอกเหนือจากเงินรางวัล Pacesetter ที่ท่านได้รับ 13,125 บาท

การสนับสนุนสายงาน

ธุรกิจ LifeVantage คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นเราต้องการที่จะให้ผู้นำช่วยนักธุรกิจอิสระแน่นอนว่าธุรกิจ LifeVantage คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นเราจึงต้องการให้ผู้นำช่วยให้นักธุรกิจอิสระสร้างธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายการขาย

ต้องทำคุณสมบัติตำแหน่ง Pro 3 ขึ้นไป และแนะนำตรงอย่างน้อย 500 คะแนน ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน หรือธันวาคม โดยมีการจ่ายเพียงครั้งเดียวและมียอดรวมไม่เกิน 4,000 เหรียญสหรัฐ ตลอดช่วงช่วงของโปรโมชั่น

ต้ำแหน่งธุรกิจจ่ายให้
โปร 3THB$2400
โปร 4THB$4000
โปร 5THB$8000
โปร 6THB$20000
เงื่อนไขและข้อกำหนด

โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิเฉพาะนักธุรกิจอิสระไลฟ์เวนเทจเท่านั้น

ต้องเป็นนักธุรกิจอิสระที่ดี ไม่ทำผิดกฏระเบียบจรรยาบรรณในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้

โปรโมชั่นนี้ท่านไม่สามารถเรียกร้องสิทธิเพื่อขอรับการชดเชยสิทธิในรูปแบบอื่นได้

คำสั่งซื้อของนักธุรกิจอิสระใหม่ไม่สามารถนำไปจัดวางภายใต้บุคคลในสายงานได้

การแนะนำ 5 ใหม่ (ลูกค้าหรือนักธุรกิจอิสระ) ต้องมีปริมาณผลิตภัณฑ์ “ขั้นต่ำ 40 พีวี” (ชุดเริ่มต้นธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคะแนนจะไม่นับรวมในคุณสมบัตินี้)

นักธุรกิจที่ทำคุณสมบัติโปร 2 หรือโปร 3 ไม่อนุญาตให้ทำการวางซ้อนสายงาน(Stacking= คือการจัดวางที่แนะนำตรงไปจัดวางไว้ใต้สายงานของทีมงานเดียวกัน)ในองค์กรเพื่อให้บุคคลในองค์กรหลายๆคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้

รางวัลดังกล่าวที่ได้รับจะถูกส่งไปทางอีเมลและจะจ่ายด้วยวิธีการและผ่านช่องทางเดียวกับช่องทางที่จ่ายค่าคอมมิชชั่น (เช่น ทำคุณสมบัติครบในเดือนกันยายนรางวัลที่จ่ายในการจ่ายค่าคอมมิชชันในเดือนตุลาคม)

ศูนย์ธุรกิจ 1, 2 และ 3 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม

คำสั่งซื้อที่ส่งคืนจะไม่นับรวมเพื่อให้มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของโปรโมชั่น

ยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จะนำมาคำนวณรายได้ได้มาจากยอดการสมัครทำธุรกิจของนักธุรกิจอิสระใหม่ หรือลูกค้าผู้บริโภค

(สำหรับประเทศไทย) หากมี Pro 3ที่วางซ้อนกันขึ้นไปตามสายงาน ตำแหน่งโปร 3 ในชั้นที่ 2 ต้องทำคุณสมบัติเป็นโปร 4 หรือทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย 7,000 OV โดยที่คะแนนอย่างน้อย 2,500 OV นั้นไม่ได้มาจากสายงานหลัก

นักธุรกิจอิสระที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ต้องมีถิ่นพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงเปอร์โตริโก) แคนาดา (ไม่รวมควิเบก) เม็กซิโก ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง สหราชอาณาจักร สเปน เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย ไอร์แลนด์ เบลเยียม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศไทย สิงคโปร์และไต้หวัน

บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชั่นนี้

ก่อนที่จะได้รับการประกาศนักธุรกิจอิสระมีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัล นักธุรกิจอิสระที่มีคุณสมบัติครบจะต้องตอบคำถาม LifeVantage Trivia 4 ข้อให้ถูกต้อง

บริษัทฯขอสงวนสิทิธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชั่นนี้ . การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

เลือกตัวเลือก
ค้นหารวดเร็ว! เริ่มพิมพ์บนหน้าใดก็ได้เพื่อค้นหาตลาดของคุณอย่างรวดเร็ว